Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

INTERCARE


 

Společnost INTERCARE jsme založili v roce 2002, abychom představili odborné i laické veřejnosti nejmodernější a nejúčinnější prostředky první pomoci při úrazu popálením a umožnili jejich dostupnost a použití také u nás. Výrobky Burnshield jsou celosvětově uznávané především pro svou kvalitu a účinnost. Disponují nesmírně širokou škálou využití od výbavy speciálních záchranných složek, zdravotnických záchranných služeb, popáleninových center a jednotek intenzivní péče, přes vybavení armád NATO, průmysl, restaurace a jídelny, až po domácí a cestovní lékárničky. Zkrátka všude tam, kde hrozí úraz popálení ohněm, opaření horkou vodou nebo párou, popálení radiační a chemické nebo způsobené elektrickým proudem.

Výrobky Burnshield splňují ta nejpřísnější kritéria, což je doloženo certifikáty CE, ISO, TGA a souhlasem FDA.